Apie mus

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių medikų draugija, įsteigta 1996 m. vienija akluosius ir silpnaregius masažuotojus, baigusius formaliojo ugdymo programą ir kitus šią negalią turinčius medicininių profesijų specialistus.

Svarbiausiai asociacijos tikslai:

  • ·        Telkti akluosius ir silpnaregius masažuotojus, bei kitus šią negalią turinčius specialistus, apjungti savo jėgas bendrai veiklai, tarpusavio pagalbai ir bendrų interesų įgyvendinimui;
  • ·        Padėti spręsti įvairius kitus savo narių, profesinėje, ūkinėje-komercinėje, dalykinėje ir visuomeninėje veikloje, kylančius interesus ir poreikius: profesinius, socialinius, sveikatingumo ir kultūrinius;
  • ·        Atstovauti savo narių interesus, pasitelkiant visas tam būtinas priemones.

Visame pasaulyje aklųjų ir silpnaregių tarpe pati populiariausia yra masažuotojo specialybė. Žmonės netekę vieno iš svarbiausių jutimų – regos, turi labiau išlavintus kitus pojūčius, tarp kurių yra lytėjimas. Jautrių pirštų pagalba neregiai masažuotojai gali ne tik aptikti odos, raumenų, jungiamojo audinio pakitimus bet ir greičiau padėti savo pacientams atgauti jėgas, sveikatą ir grožį.

Mūsų nariai, kasmet tobulinasi organizuojamuose kursuose, kuriuos dėsto aukščiausios kvalifikacijos specialistai iš Lietuvos ir užsienio. Todėl yra puikūs savo srities specialistai.

Draugijos Himnas

Gyvenime juk kartais daug kas keičias.

Kaip gerai, kad mes laiku suspėjom

Tapti vertesniais, būti geresniais.

Jei kas nors paklaustų mus kiekvieną,

Iš kur mes drąsos ir ryžto semiam,

Atsakytume net visi drauge:


Pried.:

Juk mes nenorim būt likimo nuskriausti.

Norim būti reikalingi

Protu ir širdim.

Turim mes rankas jautrias-

Padėsim,

Jei liga suries, ar siela negaluos.

Iš visur mes viens į kitą einam

LASMEDA subūrėm tarsi šeimą.

Džiaugiamės visi – mes ne vieniši.

Kiekvienam sunkumų daugel nešti.

Tu gali čia draugo petį rasti.

Širdys suspurdės, gerumu virpės.